فرزام

۱۱۹۷ بازدید
۴۷ مشترک
۳۲ اشتراک
گزارش تخلف
۳۰۱۹ ۱ ۷

دین...

24 مرداد 1394
دیواری کوتاه تر از دیوار دین نیست...! همه مردم شده اند متخصص دین...!
ویدیو کلیپ سلسله مباحث تربیت نوزاد و
02:59 ۶۶۷ ۱ ۲
فرزام 18 مهر 1394
ویدیو معرفی مراکز فرهنگی در برنامه چهار
25:12 ۶۸۸ ۰ ۴
فرزام 11 مهر 1394
ویدیو سخنرانی و نوحه آخوند رو نمیشه دزدید...
03:00 ۹۷۲ ۱ ۷
فرزام 07 شهریور 1394
ویدیو تعقیب و گریز خنده دار/سرکار گذاشتن
01:11 ۱۴۵۱ ۱ ۸
فرزام 25 مرداد 1394
ویدیو کلیپ دیوار کوتاه تر از دین
02:21 ۳۰۱۹ ۱ ۷
فرزام 24 مرداد 1394
ویدیو سخنرانی و نوحه فاتحه اسلام را بگیریم...
07:26 ۸۷۳ ۱ ۱۱
فرزام 18 مرداد 1394
ویدیو کلیپ  نرم افزار نوزادی
03:13 ۱۱۱۹ ۰ ۴
فرزام 20 تیر 1394
ویدیو ما محافظ اسلامیم یا اسلام محافظ
01:05 ۳۲۱ ۰ ۱۱
فرزام 03 اردیبهشت 1394
ویدیو کلیپ سخنرانی و نوحه ایاک نعبد
01:23 ۱۸۲۵ ۱ ۱۷
فرزام 01 اردیبهشت 1394
ویدیو کلیپ خبر دشمن سیاستمدار
01:20 ۷۴۹ ۰ ۷
فرزام 23 فروردین 1394
ویدیو سخنرانی و نوحه هفته وحدت/حجت الاسلام دانشمند
02:07 ۹۶۶ ۰ ۸
فرزام 11 اسفند 1393
ویدیو سخنرانی و نوحه نرم افزار یاد یاران
02:27 ۳۵۶ ۰ ۴
فرزام 06 اسفند 1393