راهبرد مقاومت (علی نورایی)

سرنوشت جنگ را در جبهه تعیین می کنیم...

۵۸۴ بازدید
۳۶ مشترک
۵ اشتراک
ویدیو کلیپ یکدفعه هم بابای معلوم الاثر
02:09 ۴۸۶۸ ۲ ۱۵
ویدیو کلیپ ورزشی و فوتبال پهلوانان واقعی
01:01 ۲۷۷۲ ۱ ۱۶
ویدیو نامه شهید آوینی درباره توطئه نابودی
04:55 ۱۲۰۸ ۰ ۹
ویدیو خبر یادآر ز شمع مرده
01:34 ۱۴۰۶ ۱ ۱۴