ارباب دریاب

ای خدایی که مثل یه مادر دنبال بنده هاتی

۱۷۹۲ بازدید
۱۸۱ مشترک
۷۶۷ اشتراک
ویدیو سخنرانی و نوحه شعر زيبا در محضر
00: ۸ ۱ ۴
ارباب دریاب 22 آبان 1395
ویدیو کلیپ سخنرانی و نوحه شهيد شاهرخ
00: ۲ ۰ ۳
ارباب دریاب 22 آبان 1395
ویدیو سخنرانی و نوحه خشم وعصبانيت مردم زحمتكش
00: ۸ ۰ ۵
ارباب دریاب 22 آبان 1395
ویدیو کلیپ نمایی از داخل ضریح بی
00: ۷ ۰ ۲
ارباب دریاب 21 آبان 1395
ویدیو کلیپ سخنرانی و نوحه تباكي
07:11 ۱۳۲۵ ۰ ۲
ارباب دریاب 28 مهر 1395
ویدیو سخنرانی و نوحه ايا دروغ واجب است
02:11 ۱۳۰۸ ۲ ۴
ارباب دریاب 28 مهر 1395
ویدیو کلیپ خاك و تربت امام حسين
00:52 ۲۳۹۳ ۱ ۸
ارباب دریاب 02 مهر 1395
ویدیو داستاني زيبا از كرامات امام حسين
01:37 ۱۹۶۳ ۳ ۷
ارباب دریاب 02 مهر 1395
ویدیو سخنرانی و نوحه عكي العمل مردم امريكا
03:57 ۲۱۰۸ ۱ ۷
ارباب دریاب 02 مهر 1395
ویدیو کلیپ سخنرانی و نوحه بسيار شنيدني
02:00 ۲۳۲۸ ۱ ۷
ارباب دریاب 02 مهر 1395
ویدیو سخنرانی و نوحه شعر مدافعان حرم
02:32 ۱۵۸۳ ۱ ۵
ارباب دریاب 11 تیر 1395
ویدیو دفاع قاطع و علنی مرحوم سید
01:01 ۱۳۵۱ ۰ ۴
ارباب دریاب 11 تیر 1395