مجمع قاریان اهل سنت

در این کانال تلاوتهای اساتید و قرا اهل سنت ایران و جهان به اشتراک گذاشته می شود.

۱۳۹ بازدید
۱ مشترک
۱ اشتراک