سینه زنی ترامپ در راهپیمایی کربلا

درباره
شهادت را آرزو میکردید و زمانی که به او رسیدید فقط تماشا کرید (آلعمران143
جهت ارسال دیدگاه باید عضو باشید یا وارد شوید.
27 بهمن 1395

چهل بسملا

04 دی 1395

فتوشاپ هست