پاسارگاد.ارامگاه کوروش بزرگ _

کوروش بزرگ پدر ایران بزرگ

فرزند ایران, ShahinParvaz این ویدیو را پسندیدند.

دسته بندی: ۲۴۳ شخصیت ها برچسب ها:
درباره
جهت ارسال دیدگاه باید عضو باشید یا وارد شوید.
05 آبان 1395

چرا ؟؟؟چون انگلیس خبیس سناریوئی درست کردوکتابی نوشت از کوروش وچنان اورا بزرگ کرد که ایرانیان شیفته اوشوند،ودست از امامان وائمه بکشند.....
هوشیارباشید

05 آبان 1395

من درتعجبم اگه کوروش خوب بود چرادرهیچ جائی درتاریخ به جز در سالهای اخیر ایرانیان نامی به این نام ندارند!!!
اگه عدالت پرور بود چگونه کاخهای عظیم به پا کرد جز از برده کشی؟؟