لطمه زنی شب سوم محرم مهدی رعنایی

دسته بندی: ۲۲۹۲ مذهب و آئین برچسب ها: حضرت_رقیه لطمه_زنی مهدی_رعنایی
درباره
شهادت را آرزو میکردید و زمانی که به او رسیدید فقط تماشا کرید (آلعمران143
جهت ارسال دیدگاه باید عضو باشید یا وارد شوید.