زن آذربایجانی،نگارندۀ نخستین قرآن ابریشمیِ جهان

یک زن آذربایجانی، برای نخستین بار در جهان، قرآن کریم را بر ابریشم نگاشت.
"تونزاله محمدزاده" هنرمندِ آذربایجانی، پس از سه سال تلاش، موفق شد قرآن کریم را به طور کامل بر روی پارچۀ ابریشم مشکی، زرنگار کند. بر اساس پژوهش های صورت گرفته، این قرآن ابریشمی در نوع خود بی سابقه است و تونزاله با بیان این که پیش از این، نوشته های ابریشمی دیگری را نیز تجربه کرده است، اعلام کرد: با این حال، قرآن کریم، نخستین کتاب کاملی است که بر ابریشم می نویسم و این افتخاری بس بزرگ است. در نگاشتن این قرآن، 50 متر، ابریشم شفافِ مشکی و 1500 میلی متر رنگ های طلایی و نقره ای به کار رفته و جلد آن از چرم است. تونزاله با بیان این که تمام مراحل ساخت این قرآن، در آذربایجان صورت گرفته است، از این که نخستین قرآن ابریشمی را به جهان تونزاله که فارغ التحصیل دانشکدۀ هنر از آذربایجان است، در حال حاضر در دانشگاه مرمرۀ ترکیه، دانشجوی دکتری تاریخ صنایع است. عرضه کرده است، احساس خوشبختی کرد.

ShahinParvaz, mehdi این ویدیو را پسندیدند.

دسته بندی: ۲۲۹۲ مذهب و آئین برچسب ها:
درباره
جهت ارسال دیدگاه باید عضو باشید یا وارد شوید.